S這wniczek, s這wnik, termin闚 internetowych, internet, terminy internetowe, co jest czym w internecie, cz瘰to zadawane pytania, faq, strony www, serwisy i sklepy internetowe.

S這wniczek termin闚 internetowych

A

ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode) - technologia transmisyjna charakteryzuj帷a si mo磧iwo軼i efektywnego przesy豉nia przez sie telekomunikacyjn zar闚no g這su jak i danych.

 

B

Baner (ang. banner) - reklama internetowa. Niewielki obrazek b璠帷y odno郾ikiem do reklamowanej strony WWW.

Bookmark - zak豉dka, czyli adres zasobu sieciowego (najcz窷ciej strony WWW) zapisany przez przegl康ark internetow do podr璚znej bazy danych.

Browser (tak瞠 web browser) - przegl康arka internetowa, przegl康arka stron WWW.

 

C

CIR - (ang. Committed Information Rate) - przep造wno嗆 gwarantowana na 陰czu transmisji danych.

Czat (ang. czat) - pogaw璠ka pomi璠zy u篡tkownikami internetu.

 

D

Domena (ang. domain) - symboliczna tj. literowa nazwa przydzielona grupie komputer闚 pod陰czonych do internetu. Tak瞠 nazwa pojedy鎍zego komputera w internecie. Domena mo瞠 by swoistym oznaczeniem strefy internetowej. Przyk豉dowo o komputerach znajduj帷ych si w Polsce m闚i si, 瞠 s w domenie “pl”.

D-HTML (ang. Dynamic HyperText Markup Language) - rozszerzona specyfikacja j瞛yka HTML wprowadzaj帷a elementy, dzi瘯i kt鏎ym strony WWW staj si dynamiczne tj. mog zmienia swoj zawarto嗆 w zale積o軼i od akcji podejmowanych przez widza.

Dial-up - po陰czenie komputera z internetem za pomoc modemu.

 

E

E-mail (ang. electronic mail) - poczta elektroniczna. Us逝ga umo磧iwiaj帷a wymian wiadomo軼i pomi璠zy dowolnymi u篡tkownikami internetu posiadaj帷ymi adresy e-mailowe (konta pocztowe).

 

F

Firewall - dos. 軼iana (zapora) ogniowa. System zabezpieczaj帷y serwer internetowy i obs逝giwan przez niego sie komputerow przed w豉maniem niepowo豉nych os鏏, np. haker闚. Firewall mo瞠 by zrealizowany w oparciu o sprz皻, oprogramowanie, b康 oba te elementy 陰cznie.

Freeware - oprogramowanie komputerowe wolne od op豉t, darmowe. Programy freeware mo積a za darmo 軼i庵a z internetu i u篡wa bez 瘸dnych ogranicze.

FTP (File Transfer Protocol) - protok馧 transmisji plik闚 w internecie. Potocznie okre郵a si w ten spos鏏 przesy豉nie us逝g przesy豉nia plik闚 oraz oprogramowanie umo磧iwiaj帷e korzystanie z tej us逝gi.

 

H

Haker (ang. Hacker) - cz這wiek, kt鏎y prze豉muje zabezpieczenia serwer闚 internetowych i w ten spos鏏 uzyskuje dost瘼 do ich zawarto軼i. W przeciwie雟twie do cracker闚, hakerzy czyni to najcz窷ciej dla samej satysfakcji, a nie w celu osi庵ni璚ia okre郵onych korzy軼i, np. materialnych.

Has這 - (password) - sekwencja znak闚 (liter, cyfr) niezb璠na do zalogowania si do serwera w celu uzyskania dost瘼u do okre郵onych us逝g, np. poczty elektronicznej. Has這 podaje si bezpo鈔ednio po identyfikatorze (user name).

Host (dos. gospodarz) - komputer pod陰czony na sta貫 do internetu.

Hosting - us逝ga polegaj帷a na utrzymywaniu i udost瘼nianiu przestrzeni dyskowej na potrzeby strony internetowej WWW.

HTML (ang. HyperText Markup Language) - j瞛yk opisu strony WWW, jej zawarto軼i logicznej. Zestaw znacznik闚 i ich parametr闚, kt鏎e s odpowiednio interpretowane przez przegl康arki WWW. HTML bazuje na idei hipertekstu, kt鏎a polega na tym, 瞠 jeden dokument mo瞠 by po陰czony z innymi przy pomocy odno郾ik闚.

HTTP (HyperText Transmission Protocol) - protok馧 u篡wany do przesy豉nia w internecie danych hipertekstowych, tj. stron WWW.

 

I

Internet (ang. International Net) - globalna sie komputerowa oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP. Internet jest najwi瘯sz sieci komputerow na 鈍iecie, z這穎n z ogromnej liczby mniejszych sieci. ㄠczy komputery na wszystkich kontynentach, pozwala na wymian informacji i us逝g, umo磧iwia dost瘼 do ogromnego i stale rosn帷ego zasobu informacji z ca貫go 鈍iata.

IRC (Internet Relay Chat) - us逝ga umo磧iwiaj帷a internautom “pogaw璠k” polegaj帷 na tym, 瞠 to co pisze jedna osoba, ukazuje si prawie natychmiast na ekranach monitor闚 pozosta造ch os鏏 bior帷ych udzia w dyskusji.

 

K

Klient (ang. Client) - oprogramowanie korzystaj帷e z us逝gi sieciowej oferowanej przez odpowiedni serwer. Np. klient FTP pobiera dane z serwera FTP, natomiast klient telnetu 陰czy si z serwerem umo磧iwiaj帷 u篡tkownikowi wykonywanie operacji na serwerze.

Katalog internetowy (ang. web directory) - baza danych o zasobach internetu przechowywana na serwerze, uporz康kowana wed逝g kategorii. U豉twia wyszukiwanie informacji.

Konto internetowe (ang. internet account) - autoryzacja na dost瘼 do komputera, przez kt鏎y u篡tkownik mo瞠 陰czy si z internetem. W ramach konta mo瞠 by te przyznawana skrzynka pocztowa (a wi璚 adres e-mail), miejsce na stron WWW itp.

 

L

LAN (ang. Local Area Network) - sie komputerowa o zasi璕u lokalnym, najcz窷ciej 陰cz帷a komputery w jednej firmie, znajduj帷e si w jednym budynku itp.

Lista mailingowa (ang. mailing list) - system dystrybucji poczty elektronicznej: u篡tkownicy pisz listy nie do konkretnej osoby, lecz do konkretnego listserwera (komputer z odpowiednim oprogramowaniem), kt鏎y nast瘼nie rozsy豉 ka盥y list do wszystkich subskrybent闚 danej listy. W ten spos鏏 mo磧iwa jest wymiana pogl康闚 na okre郵ony temat mi璠zy tysi帷ami u篡tkownik闚 internetu. Ze wzgl璠u na mnogo嗆 dziedzin 篡cia istnieje bardzo wiele (dziesi徠ki tysi璚y) list mailowych.

LMDS (ang. Local Multipoint Distribution System) - rodzaj szerokopasmowego radiowego systemu dost瘼owego, w kt鏎ym wiele terminali abonenckich jest pod陰czane do jednej stacji bazowej.

Logowanie - proces 陰czenia si z serwerem, na kt鏎ym u篡tkownik ma konto. Logowanie polega na wpisaniu identyfikatora i has豉, kt鏎e nast瘼nie s weryfikowane przez serwer. Po pomy郵nym przej軼iu tej procedury serwer udost瘼nia u篡tkownikowi okre郵one us逝gi, zale積ie od przydzielonych praw. Najcz窷ciej w internecie mamy do czynienia z komunikatami typu login (zaloguj si) i logoff (wyloguj si, czyli zamknij po陰czenie z serwerem).

 

M

MAN (ang. Metropolitan Area Network) - sieci transmisji danych realizowane na obszarach pojedynczych miast.

Modem - urz康zenie umo磧iwiaj帷e wymian informacji pomi璠zy komputerami poprzez zwyk貫 linie telefoniczne.

 

O

Offline - dos. poza lini - komputer lub program nie pod陰czony w danej chwili do internetu.

Online - dos. na linii - komputer lub program pod陰czony do internetu.

 

P

POP3 - (Post Office Protocol) - protok馧 poczty elektronicznej, obecnie stosowany do obs逝gi poczty przychodz帷ej. W przeciwie雟twie do SMTP umo磧iwia odbieranie poczty z dowolnego miejsca na 鈍iecie.

Port - gniazdo w komputerze lub punkt dost瘼u do us逝gi internetowej. Ka盥a us逝ga ma przypisany numer portu. Wys豉nie 膨dania pod ten numer (przez oprogramowanie klienta) uaktywnia serwer tym samym inicjuj帷 po陰czenie. Przyk豉dowo, e-mail ma standardowy numer portu 25, FTP - 21, IRC - 6667 itd.

Portal - rozbudowana witryna internetowa, aktualizowana kilka razy dziennie (lub wr璚z na bie膨co), kt鏎a oferuje bardzo wiele us逝g informacyjnych z r騜nych dziedzin, oraz katalog i/lub wyszukiwark. Portale okre郵ane s niekiedy jako “wrota internetowe”.

Protok馧 - zbi鏎 zasad dotycz帷ych formatu danych przesy豉nych przez sie komputerow. Protok馧 okre郵a min. spos鏏 adresowania przekazu, sposoby kontroli poprawno軼i transmisji, spos鏏 kodowania znak闚, metod obliczania sumy kontrolnej itp. Na potrzeby internetu stworzono wiele protoko堯w; us逝gi internetowe funkcjonuj w oparciu o r騜ne protoko造.

Provider (ang. ISP - Internet Serwice Prowider) - dostawca us逝g internetowych. Firma, kt鏎a oferuje pod陰czenie do internetu i rozmaite us逝gi internetowe.

Przepustowo嗆 (szybko嗆 transmisji) - wielko嗆 charakteryzuj帷a ilo嗆 informacji, kt鏎a mo瞠 by przes豉na w jednostce czasu przez system telekomunikacyjny

 

R

Router - rozga喚搖ik. Specjalne urz康zenie 陰cz帷e dwie lub wi璚ej sieci i rozsy豉j帷e mi璠zy nimi pakiety danych.

 

S

Serwer - oprogramowanie 鈍iadcz帷e us逝g w sieci komputerowej. W internecie najpopularniejsze serwery to: pocztowy (e-mail), WWW (HTTP), FTP. Potocznie mianem serwera okre郵a si komputer - rozumiany jako sprz皻 plus oprogramowanie, kt鏎y obs逝guje wielu u篡tkownik闚. Komputery pod陰czone do internetu w charakterze serwer闚 oferuj zazwyczaj kilka us逝g, czyli na jednym takim komputerze dzia豉 kilka program闚-serwer闚.

Sie szkieletowa - sie telekomunikacyjna s逝膨ca do przesy豉nia zagregowanych informacji pochodz帷ych od wielu u篡tkownik闚

Sie Teleglobe - mi璠zynarodowa sie telekomunikacyjna umo磧iwiaj帷a transmisj g這su i danych; cz窷 sieci Teleglobe wchodzi w sk豉d mi璠zynarodowego internetu.

SMPT (ang. Simple Mail Transfer Protocol) - protok馧 poczty elektronicznej. Ze wzgl璠u na pewne ograniczenia stosowany jest obecnie do tylko do obs逝gi poczty wychodz帷ej.

Strona WWW (ang. Web Page) - pojedynczy dokument hipertekstowy napisany w j瞛yku HTML, przeznaczony do ogl康ania za pomoc przegl康arek WWW.

 

T

TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - dwa podstawowe protoko造 okre郵aj帷e zasady transmisji danych w internecie. To w豉郾ie TCP/IP powoduje, 瞠 internet jest taki sam dla wszystkich komputer闚, bez wzgl璠u na ich konfiguracj sprz皻ow i wykorzystywany system operacyjny. Ka盥y komputer z zainstalowanym sterownikiem TCP/IP mo瞠 zosta pod陰czony do internetu i “rozumie” dost瘼ne w tej sieci informacje.

 

U

Usnet - us逝ga umo磧iwiaj帷a og鏊no鈍iatow dyskusj w grupach dyskusyjnych na rozmaite tematy (aktualnie istnieje kilkana軼ie tysi璚y grup). W odr騜nieniu od list mailingowych wiadomo軼i Usnetu nie s rozsy豉ne do poszczeg鏊nych u篡tkownik闚, lecz przechowywane na wyznaczonych serwerach, z kt鏎ych ka盥y uczestnik grupy dyskusyjnej mo瞠 je (wiadomo軼i) pobra w dowolnym czasie.

 

W

Wan (ang. Wide Area Network) - sie rozleg豉, np. o zasi璕u regionalnym, krajowym.

W瞛e sieci - urz康zenie lub zestaw urz康ze, w kt鏎ym spotyka si wiele 陰czy telekomunikacyjnych i wykonywane jest kierowanie przesy豉nych informacji na odpowiednie 陰cza

Webmaster - osoba odpowiedzialna za tworzenie, uaktualnianie i utrzymywanie serwisu WWW (witryny).

Witryna (ang. site) - zbi鏎 stron WWW stanowi帷ych logiczn ca這嗆, kompletny serwis WWW.

Wortal (ang. Vortal) - rozbudowana witryna, kt鏎a w odr騜nieniu od portalu gromadzi informacje dotycz帷e tylko jednej dziedziny.

WWW (World Wide Web) - dos. 鈍iatowa paj璚zyna. Obecnie najwa積iejsza, najpopularniejsza i najbardziej uniwersalna us逝ga dost瘼na w internecie. Oparta na specyfikacji j瞛yka HTML i jego odmiany D-HTML, wykorzystuje tak瞠 mo磧iwo軼i j瞛yka Java i j瞛yk闚 skryptowych (np. CGI, JavaScript, PHP, ASP itd.).

 

hologram, hologramy plomby gwarancyjne nalepki podk豉dki pod myszy, podk豉dki z kalendarzem tasmy, ta鄉y samoprzylepne torby reklamowe upominki firmowe, reklamowe znaczki logo, nalepki wypuk貫 3d pokrowce, pokrowiec